Ormarić za pružanje prve pomoći tip TS1 – metalni sa punjenjem

Komplet za pružanje prve pomoći – ormarić i punjenje sa osnovnim sadržajem za pružanje prve pomoći. Prema  Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o pružanju prve pomoći iz 2017, osnovno punjenje ormarića tip TS1 sadrži:

 • Sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 x 10 cm (5 kom)
 • Sterilna gaza po ¼ m – pojedinačno pakovanje 80 x 25 cm (5 kom)
 • Sterilna gaza po ½ m – pojedinačno pakovanje 80 x 50 cm (5 kom)
 • Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje po 80 x 100 cm (5 kom)
 • Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom)
 • Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom)
 • Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 m (2 kom)
 • Lepljivi flaster sa jastučićem (adhezivni zavojni materijal 1 kutija)
 • Trougla marama 100 x 100 x 140 cm (5 kom)
 • Igla sigurnica (5 kom)
 • Makaze sa zaobljenim vrhom
 • Rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom)
 • Pamučna vata, 100 gr (2 kom)
 • Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100 ml (1 kom)
 • Specifikacija sadržaja (1 kom)
 • Uputstvo (1 kom, po prilogu 1)

 

Art.  AP-001