Apsorber energije sa dva elastična užeta ABM + 2 x LE111

Apsorber energije (Energy Shock Absorber) sa dva elastična užeta, dužine 2 m (ukupna dužina kada se na apsorber energije namontiraju karabini), ublaživač udara na telo prilikom pada. Koristi se u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada na poslovima pri kojima se radi na visini.

Art.  ZPP-ABM2LE111