Auto apoteka tip A, za motocikle

Komplet prve pomoći za motocikle. Osnovno punjenje za auto apoteku tip A sadrži:

1) Prvi zavoj – sterilan, 10 cm x 5 m, sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (1 kom)

2) Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (2kom)

3) Sterilna kompresa od gaze 10 cm x 10 cm 12 slojeva – pojedinačno pakovanje (5 kom)

4) Adhezivni zavojni materijal 10 cm x 8 cm (2 kom)

5) Flaster 2,5 cm x 5 m, na kalemu (1 kom)

6) Trougla marama 100 x 100 x 140 cm, pamučna, nazivne površinske mase najmanje 60g/m2 (2 kom)

7) Igla sigurnica, najmanje dužine 4 cm (6 kom)

8) Makaze zakrivljene sa zaobljenim vrhom, najmanje dužine 12 cm (1 kom)

9) PVC rukavice za jednokratnu upotrebu (2 para)

10) Zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja, za jednokratnu upotrebu (1 kom)

11) Specifikacija sadržaja kompleta (1 kom)

12) Uputstvo o pružanju prve pomoći ( 1 kom)

 

Art.  AP-007