Meni

Zaštitna oprema za rad na visini veoma je važna jer zaštita od pada sa visine, koji je drugi od uzroka fatalnih nesreća, spada u ličnu zaštitnu opremu kategorije III – smrtni rizici.Vitlo čekrk RUP-503
Vitlo - čekrk za evakuaciju tereta. Kontrolirana brzina spuštanja, automatska kočnica, čel...
Vitlo čekrk RUP-502
Vitlo - čekrk za evakuaciju tereta, kontrolirana brzina spuštanja, automatska kočnica, čel...
Uže AC 200 - 20 m
PROTEKT uže AC 200, dužina 20 m, ø12 mmArt. ZPP-AC20020...
Uže AC 200 - 10 m
PROTEKT uže AC 200, dužina 10 m, ø12 mmArt. ZPP-AC20010 ...
Uže AC 200 - 50 m
PROTEKT uže AC 200, dužina 50 m, ø12 mmArt. ZPP-AC20050...
Uže AC 200 - 40 m
PROTEKT uže AC 200, dužina 40 m, ø12 mmArt. ZPP-AC20040...
Uže AC 200 - 30 m
PROTEKT uže AC 200, dužina 30 m, ø12 mmArt. ZPP-AC20030...
Uže AC 100 - 20m
PROTEKT uže AC 100, dužina 20 m, ø14 mm          Art. ZPP-AC10020...
Uže AC 100 - 40m
PROTEKT uže AC 100, dužina 40 m, ø14 mmArt. ZPP-AC10040...
Uže AC 100 - 50m
PROTEKT uže AC 100, dužina 50 m, ø14 mmArt. ZPP-AC10050...
Uže AC 100 - 30m
PROTEKT uže AC 100, dužina 30 m, ø14 mmArt. ZPP-AC10030...
Uže AC 100 - 10m
PROTEKT uže AC 100, dužina 10 m, ø14 mm      Art. ZPP-AC10010...
Tripod TM-9
Tripod/ postolje za evakuaciju za jednu osobu, za spuštanje i podi­zanje tereta. Težina ...
Tripod TM-13
Tripod postolje za evakuaciju za dve osobe , za spuštanje i podizanje. Težina trípoda...
Torba AX 010
Univerzalna torba za odlaganje opreme za rad na visini. Proizvedena od vodonepropusnog PVC materijal...

Rizik od pada postoji kod poslova koji se obavljaju na visinama ili dok postoji velika visinska razlika u spratovima. Opremu u asortimanu za rad na visini čine zaštitne kacige za rad na visini, sigurnosni kompleti za rad na visini, sigurnosni opasači za rad na visini, sigurnosni pojas za rad na visini, sigurnosno uže, sigurnosne kočnice, sigurnosne hvataljke, karabini, sigurnosne kopče, uže za pozicioniranje, trake za amortizaciju pada.

Oprema za rad na visini čuva radnika

Rad na visini je rizičan po radnika, jer je takvo radno okruženje samo po sebi opasno. Često se dešava da radnici i njihovi nadređeni ne budu svesni opasnosti ili da je potcenjuju. Većina radova na visini traje relativno kratko na jednom mestu i česta su pomeranja. Sa druge strane postavljanje i provera opreme može da potraje, pa se dešava da radnici izostave ili nepravilno upotebe protivpadnu opremu. Ovo je ogromna greška, koja same radnike može mnogo da košta. Protivpadna oprema spada u III kategoriju LZO prema Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi, što znači da štiti od težih zdravstvenih povreda i smrti. Dakle nekorišćenjem ili neadekvatnim korišćenjem protivpadne opreme korisnik dovodi sebe u zdravstvenu, pa čak i smrtnu opasnost, a nadredenog i kompaniju u opasnost da snose zakonske posledice.

Lična zaštitna oprema protiv pada ima ulogu da:

1. Spreči pad radnika (preventivna zaštita)

2. Onemogući povrede radnika u slučaju pada (aktivna zaštita) 3. Spreči da radnik udari u nešto ili da padne niže i time povredi neko treće lice (posledična zaštita).

Pravilnom upotrebom minimizira se rizik po bezbednost radnika i mogućnost povrede. Pored lične protivpadne opreme treba koristiti i organizaciona rešenja (smanjenje ili eliminisanje potrebe za boravkom u zoni opasnosti) i nelična (kolektivna) zaštitna sredstva (sigurnosne mreže, ograde, barijere....). Na odredenim radnim mestima, ipak, neophodno je koristiti i ličnu protivpadnu opremu. To se odnosi na poslove u građevinskoj industriji, na rad na visinama, stubovima, banderama, u vatrogasnim i drugim spasilačkim službama, na naftnim platformama, mostovima, u prostorima sa ograničenom mogućnošću kretanja, u kanaliza cionim i vodovodnim otvorima.