Flite Escape

Sa airline aparatom za disanje bezbednost korisnika zavisi od spoljnih uticaja – dovod vazduha može da bude prekinut. Flite poseduje opciju dodavanja cilindra za hitne slučajeve koji može biti dodat jedinici u bilo kom trenutku, što predstavlja važnu dodatnu bezbednosnu meru kojom se korisnik štiti u slučaju prekida dovoda vazduha. Flite Escape najčešće koriste ljudi koji rade u skučenim prostorima ili opasnim sredinama, kao što su naftna i gasna industrija, gde nivoi H2S mogu biti izuzetno visoki. Dostupni su čelični cilindri sa kapacitetom od 10 i 15 minuta ili superlaki ugljenični kompozitni cilindar od 13 minuta.

CE označen u skladu sa EN 139 i EN 402, AS 1716

Art.   NN-8ISC8ZGR6Z