Oprema za rad na visini

Zaštitna oprema za rad na visini veoma je važna jer zaštita od pada sa visine, koji je drugi od uzroka fatalnih nesreća, spada u ličnu zaštitnu opremu kategorije III – smrtni rizici.

Rizik od pada postoji kod poslova koji se obavljaju na visinama ili dok postoji velika visinska razlika u spratovima. Opremu u asortimanu za rad na visini čine zaštitne kacige za rad na visini, sigurnosni kompleti za rad na visini, sigurnosni opasači za rad na visini, sigurnosni pojas za rad na visini, sigurnosno uže, sigurnosne kočnice, sigurnosne hvataljke, karabini, sigurnosne kopče, uže za pozicioniranje, trake za amortizaciju pada.

Pročitajte više