Zaštita od buke

Ukoliko radite u okruženju sa visokim nivoima zvuka, veoma je važno razmotriti opremu za zaštitu od buke.

Čepovi za uši su veoma udobni, ali i štitnici za uši koje možete vrlo brzo po potrebi staviti i skinuti.
Pronađite antifone i ostalu opremu za zaštitu od buke koja vam najviše odgovara.
 

Pročitajte više