Zaštita Sluha

Ukoliko radite u okruženju sa visokim nivoima zvuka, veoma je važno razmotriti opremu za zaštitu sluha.

Čepovi za ušisu veoma udobni, ali i štitnici za uši koje možete vrlo brzo po potrebi staviti i skinuti.
Pronađite antifone i ostalu opremu za zaštitu sluha koja vam najviše odgovara.
 

Pročitajte više