Zaštitna Radna Obuća Nivo S1

Radne cipele nivoa S1 je najniži nivo koji može da ispunjava zaštitna obuća. Zaštitna obuća nivoa S1 podrazumeva: zaštitnu kapu u predelu prstiju, antistatičnost đona, apsorber energije u petnom delu i otpornost đona na ugljovodonike.