Meni

Ormarić za pružanje prve pomoći tip TS4

Nije ocenjen
Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić i punjenje sa osnovnim sadržajem za pružanje prve pomoći. Prema Uredbi o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, osnovno punjenje ormarića tip TS4 sadrži: 1) Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5kom) 2) Kaliko zavoj 6 cm x 5 m (5 kom) 3) Kaliko zavoj 5 cm x 5 m (5 kom) 4) Kaliko zavoj 2,5 cm x 5 m (5 kom) 5) Individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (2 kom) ...

  Opis proizvoda

  Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić i punjenje sa osnovnim sadržajem za pružanje prve pomoći. Prema Uredbi o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, osnovno punjenje ormarića tip TS4 sadrži: 1) Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5kom) 2) Kaliko zavoj 6 cm x 5 m (5 kom) 3) Kaliko zavoj 5 cm x 5 m (5 kom) 4) Kaliko zavoj 2,5 cm x 5 m (5 kom) 5) Individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (2 kom) 6) Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 cm x 100 cm (2 kom) 7) Sterilna gaza po ½ m - pojedinačno pakovanje 80 cm x 50 cm (2 kom) 8) Sterilna gaza po ¼ m - pojedinačno pakovanje 80 cm x 25 cm (3 kom) 9) Vazelinska gaza 10 cm x 10 cm (2 kom) 10) Trougla marama 100 x 100 x 140 cm gustine 20 x 19 (5 kom) 11) Sanitarska vata 100 gr (1 kom) 12) Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 cm (3 kom) 13) Adhezivni zavojni materijal 10 cm x 4 cm (5 kom) 14) Rukavice za jednokarnu upotrebu, par (10 kom) 15) Sigurnosna igla (10 kom) 16) Makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom) 17) Termo-izolaciona folija (3 kom) 18) Maska za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (5 kom) 19) Specifikacija materijala (1 kom)  

  Art.   AP-004

  Komentari

   Proizvod trenutno nije ocenjen. Budite prvi koji će ga oceniti.