Zaštitni profil tip D

Profil za zaštitu ravnih površina

dužina 1m

Art.  ZB-PD10013