Zaštitni profil tip H+

Ugaoni zaštitni profil 1m

Art.   ZB-PH11017