Apsorber energije sa dva trakasta užeta ABM + 2 x T

Apsorber energije (Energy Shock Absorber) sa dva trakasta užeta, dužine 2 x 2 m (ukupna dužina kada se na apsorber energije namontiraju karabini), ublaživač udara na telo prilikom pada. Koristi se u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada na poslovima pri kojima se radi na visini.

Art.   ZPP-ABM2T