Led Flashlight 5 ručna lampa

  • Izvor svetla: 5 x LED 5 mm
  • Domet zraka: 52m
  • Vreme rada: 245h
  • Izvor napajanja: 2 x D baterije
  • Materijal izrade: Guma otporna na vlagu
  • Veličina: 60 x 200 mm

Art.  EM-P3865