PUCVAL za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta

Art. HS-076

PUCVAL za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta (mašina, delovi, itd).