Zaštitni profil tip B

Profil za zaštitu ivica

  • dužina 1m   Art. ZB-PB10011
  • dužina 5m   Art. ZB-PB10011